Услуги нотариуса

Перелік нотаріальних послуг

 • Посвідчення договорів (купівлі-продажу, міни, дарування, застави (іпотеки), оренди тощо);
 • Посвідчення заповітів (в тому числі заповітів подружжя, заповітів з умовою, заповітів, що містять заповідальний відказ та ін.);
 • Посвідчення довіреностей та інших правочинів;
 • Вжиття заходів до охорони спадкового майна;
 • Видача свідоцтв про право на спадщину;
 • Видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя;
 • Видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів); видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися;
 • Опис майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або місце перебування якої невідоме;
 • Видача дублікатів нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса;
 • Накладення та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації;
 • Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них;
 • Засвідчення справжності підпису на документах;
 • Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу;
 • Посвідчення факту, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту;
 • Посвідчення факту, що фізична особа є живою;
 • Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці;
 • Посвідчення часу пред’явлення документів;
 • Передача заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам;
 • Прийняття у депозит грошових сум та цінних паперів;
 • Вчинення виконавчих написів;
 • Вчинення протестів векселів;
 • Прийняття на зберігання документів.

Консультація за тел: +38 (066) 387-45-45