Допомога юридичним особам

Правова допомога для юридичних осіб та ФОП

Нотаріальні послуги

1. Надання консультацій:
Письмові та усні консультації, роз’яснення законодавства;
Аналіз легітимності документів (договорів, довіреностей, протоколів загальних зборів, положень, інструкцій, наказів тощо), їх значення і можливі перспективи розвитку ситуації (аналіз ситуації, що склалась), складання схеми дій для вирішення проблеми.

2. Правова допомога при взаємодії з контролюючими та правоохоронними органами:
Письмові та усні роз’яснення правомірності вимог контролюючих та правоохоронних органів;
Представлення інтересів Клієнта в контролюючих та правоохоронних органах;
Досудове врегулювання спорів з контролюючими органами;
Оскарження дій, бездіяльності та рішень посадових осіб таких органів;
Участь у проведенні перевірок Клієнта, контроль за дотриманням законності та захисту інтересів Клієнта при здійсненні будь-яких видів контролю.

3. Договірна робота:
Розробка та аналіз договорів для ведення господарської діяльності з урахуванням специфіки та захисту Клієнта.
Виїзд юриста для проведення переговорів, участь у переговорах.

4. Послуги по веденню справ у судах:
Аналіз документів з метою встановлення перспектив звернення до суду відповідної юрисдикції;
Підготовка і складання документів для звернення до суду;
Представлення інтересів Клієнта в судах першої інстанції (господарські, адміністративні суди, суди загальної юрисдикції);
Складання апеляційних та касаційних скарг, заперечень на апеляційні та касаційні скарги;
Представлення інтересів Клієнта в судах апеляційної та касаційної інстанції, у Верховному суді України;

5. Виконавче провадження:
Представлення інтересів в органах державної виконавчої служби;
Супроводження виконання судових рішень;

6. Трудові відносини:
Консультації по трудовим спорам, порядок прийняття та звільнення з роботи, порядок надання відпусток, ведення кадрового документообігу тощо.

7. Державна реєстрація (в т.ч. складання всіх необхідних документів):
Реєстрація ФОП, ПП, ТОВ, філій;
Реєстрація змін статутних документів:
Зміна складу учасників;
Збільшення/зменшення статутного капіталу;
Зміна найменування, місцезнаходження;
Зміна КВЕД;
Зміни тексту Статуту.
Реєстрація змін, не пов’язаних із змінами статутних документів:
Зміна керівника, зміна відомостей про керівника;
Зміна осіб, що мають право підпису;
Зміна інформації про відособлений підрозділ (філію);
Зміна додаткової інформації (телефони, e-mail тощо).
Щорічне підтвердження відомостей у ЄДРПОУ;
Отримання довідок, витягів, виписок;
Підготовка документів для самостійного здійснення реєстраційних дій.
Консультації по питанням реєстрації підприємств

8. Правова експертиза статутних документів, внутрішніх положень підприємства, приведення їх у відповідність з нормами чинного законодавства і інтересами Клієнта, підготовка і проведення загальних зборів, розробка протоколів загальних зборів;

9. Захист посадових осіб та працівників у кримінальному провадженні, у провадженні у справах про адміністративні правопорушення.

10. Цілодобовий виклик Адвоката для надання правової допомоги.

Консультація за тел: +38 (066) 387-45-45